คาสิโนออนไลน์

คาสิโนออนไลน์

มีหน้าต่างบานใหญ่สำหรับชมสุริยุปราคา Beaver Moon ในสัปดาห์นี้

มีหน้าต่างบานใหญ่สำหรับชมสุริยุปราคา Beaver Moon ในสัปดาห์นี้

เหตุการณ์ท้องฟ้าในวันศุกร์จะเป็นจันทรุปราคาที่ยาวที่สุดในรอบเกือบหกศตวรรษ โดย MARGO MILANOWSKI | เผยแพร่เมื่อ 15 พ.ย. 2564 17:15 น ศาสตร์ ช่องว่าง จันทรุปราคา ในช่วงที่เกิดจันทรุปราคาเช่นนี้...

Continue reading...